Дъ Меме Кинг – „Luck fest“ Демокрация

Не знам дали е нужен текст тук. Krastyo Dimov Krastev публично си поръча тема и ТОТАЛНИЯТ НАСТОЛЕН АНАЛИЗАТОР изпълни волята му. Vox Populi, Vox Dei ! Дъ Меме Kинг си е демократ 🙂 А за тези от вас които не знаят: темата на седмицата е „luck fest със зарове“.
Поздрави и успехи 🙂 
#дъмемекинг #настолниигри #кингавагледа #damemekingmovement #тоталеннастоленанализатор #DaMemeDemocracy