До Чикаго и назад – World’s Fair 1893

От Христо Симеонов       Човек  и добре да живее, каквото и да пише, все някога цитира Алеко (или перифразира хан Омуртаг). И няма как да е иначе. Щастливецът … Read More