Малкият свят Small World – как да го завладеем? …и най-добрите разширения за него

от Траян Димитров


Неотдавна навлязох в хобито на
настолните игри и започнах своята лична колекция от игри. Играта от
днешното ревю е изключително специална за мен, тъй като това е именно първата
игра в моята колекция и бих казал, че тя би била страхотна първа игра в
колекцията на всеки нов геймър на настолни игри.
Small World e фентъзи
бордова игра от 2009-та година от белгийския дизайнер Philippe Keyaerts на Days of Wonder. В играта поемате контрол над типична фентъзи раса джуджета, елфи, тролове, великани… и се
стремите да контролирате възможно най-много територии на картата на малкия
свят, които от своя страна ви носят монети
точките за победа и
валутата в играта. Основни механики в играта са контрол на територии и променливи сили на играчите.
Компоненти на играта
Играта съдържа много от типичните
компоненти на всяка една военна игра – борд, играещ ролята на бойно поле; токени, съответстващи на
бойните ви единици;
комбинация от специално умение и умение на расата, разположена пред всеки от
играчите; пари,
отговарящи на точките за победа, както и едно зарче, което напомня на всеки,
който не го бива със заровете (като
мен), че има и доза
късмет в играта.
Бордът, който описах преди малко,
всъщност са два двустранни борда, като има отделна карта, на която се развива
действието за всеки различен брой играчи – единият борд съдържа картата за 2-ма
играчи, като на гърба му е картата за 3-ма играчи, а другият борд е за 4-ма/ 5-ма играчи. Това е
направено с цел светът на играта винаги да е достатъчно
малък, независимо от броя на играчите, за да се поощрява взаимодействието между
играчите и завоеванието на нови територии.
Няколко комбинации от раса и специално умение

Расите в базовата игра са 14 (амазонки, джуджета, елфи, гуулове, хора-плъхове
и др.) и по време на
игра всяка от расите е окомплектована с едно от 20-те специални
умения (дипломати,
летящи, плячкосващи, богати и т.н.), като във всяка
игра комбинациите от раса и умение се избират на случаен принцип и са различни
от предходната. Всяка от расите разполага с расова сила – великаните например завладяват по-лесно
териториите, съседни на планина, която те владеят, а амазонките разполагат с допълнителни войски,
които използват само за атака. Специалните умения също дават определено
предимство на играча – специалното умение богатидава
на расата, към която е прикачено 7 монети от първия ход на расата, а летящи позволява на расата да напада където
пожелае по цялата карта, пренебрегвайки стандартните ограничения. С въвеждането
на разширения към играта броят на расите и уменията нараства главоломно и в
един момент купчинките им стават толкова големи, че трудно седят само на една
куличка.

Всяка от комбинациите от раса
плюс умение има определен брой пулчета (или токени), които
съответстват на вашите войски и тяхната бройка за съответната игра е равна на
сбора на двете цифри в двата края на картончето на расата и това на специалното
умение. Например – великаните имат цифра 6 и са със
специално умение алхимици, което от своя страна има
цифра 4 или пулчетата на тази комбинация от раса и умение, с които играчът им
започва играта, са 10 броя.
Често се налага допитване до ръководството

за изясняване на расова сила или умение

Зарът, включен в компонентите на
играта играе ролята на зар
за подкрепления, както
е наречен в правилата на играта и не е обикновен 6-странен зар – той има три празни страни и три страни със съответно
числата едно, две и три. Тази цифра съответства на броя (виртуални) подкрепления, които получавате само за
конкретната атака за целите на завладяване на територия, без да се поставят
пулчета за тях.
Артът на всеки от компонентите на
играта е страхотен и допринася за тематичността на играта със силно приказна
нотка.
Подготовка за игра
По този начин се нареждат шестте

комбинации от раса и специално умение

Играта започва по следния начин –
поставя се картата за съответния брой играчи, върху нея се поставя маркерът за хода, купчинката с раси се размесва и
се поставя с лицето нагоре до борда, същото се извършва и с купчинката от
специални умения, която се поставя в съответстващото място за сглобка на расите. Най-горните 5 комбинации от раса и специално умение се поставят по ред нагоре
от двете купчинки, така че да се виждат общо 6 комбинации от раса и специално
умение, включително най-горната комбинация, която се вижда на върха на двете
купчинки.
Всеки от играчите получава по 5
монети, които може да използва като валута, с която да си закупи раса със
специално умение в началото на играта.
Зарът и органайзерът с пулчета на
расите се поставят така, че да са лесно достъпни до всеки от играчите.
Стандартен ход
Първият играч (който според правилата на играта трябва
да бъде този, който има най-остри уши от групата) пръв си избира комбинация от раса и специално
умение, като първата открита комбинация му е безплатна, а за всяка следваща е
длъжен да постави по една монета върху всяка раса, която пропуска. В
последствие когато играч вземе определена раса, той прибира и всичките монети,
поставени върху нея. Това поставяне на монети върху пропуснатите раси се прави
с цел – не дотам желаните раси да не се застояват твърде дълго в процеса на
игра.
След като първият играч си избере
раса, той изпълнява хода си с нея, като ходът се състои от три фази – фаза на
завладяване на територии, фаза на преразпределение на войските върху
завладяваните територии и фаза на взимане на монети за завладяваните територии.
Във фазата на завладяване на
територии играчът трябва да започне да завладява територии от една от
териториите по края на картата. Територия се завладява като се поставят две
пулчета за армии за празна територия плюс толкова допълнителни пулчета, колкото
пулчета (планини,
неутрални племена, противникови армии) се намират в нея при завладяването. При завладяване на територия от
противников играч, играчът от когото е завладяна територията губи едно от
пулчетата на армията си (което
се прибира в кутията и не се ползва повече в тази игра) и си прибира останалите за ползване
по-нататък. След първото
завладяване, играчът трябва да продължи да завладява територии, които трябва да
са съседни на вече завладявани от играча територии.
Играта, наредена за трима играчи

Ако в един момент играчът няма
достатъчно пулчета, за да завладее определена територия, зарът влиза в игра,
като това се случва само за последното завоевание за хода. Например – на
играча му остава само едно пулче за армия, а той иска да завладее празно поле,
което обаче има токен за планина върху него. За целта играчът трябва да постави
токенчето си върху полето, за което играе и да хвърли зара – ако хвърли 2 или
3, играчът получава 2 или 3 подкрепления за това завоевание и успява да
завладее територията, ако обаче играчът хвърли 0 или 1 той не успява да
завладее територията и си прибира пулчето на своята армия обратно в ръката си,
за да го използва в следващата фаза – фазата на преразпределение на войските
върху завладяните територии.

Във фазата на преразпределение на
войските, играчът може да остави само по едно пулче на завладяна от него
територия, а пулчетата, които остават в повече да разпредели по собствена
преценка, така че те да пазят оптимално териториите му – може да ги разпръсне
по завладените територии или да ги струпа всичките само на една от териториите
му по свой избор.
След като завърши с
преразпределението на войските, се взима по една монета за всяка завладяна
територия, освен ако няма някакво специално умение или расова сила, които да
дават повече или по-малко монети за завладявани територии от определен вид.
След хода на първия играч,
вторият играч избира комбинация от раса и специално умение по същия начин като
първия играч и извършва хода си по начина, описан по-горе.
Ход на преминаване в упадък на раса
Великаните завладяват по-лесно съседните територии на

планина, която вече владеят. В случая великаните са в

комбинация с умение „командоси“, което допълнително

намаля цената за завладяване на територия.

В определен момент от играта
обаче армиите на играчите ще намалеят и те няма да могат да завладяват повече
от една или дори нито една нова територия. В този момент вие може да изберете
настоящата ви раса да мине в упадък, като тогава ходът на играча се изразява в
това да остави по едно пулче от армиите си на завладяна територия, след което
го обърне на обратната му сива страна, за да обозначи, че това пулче е от раса
в упадък и след това да си прибере монети за всяка територия, която владее с
расата си в упадък и с това ходът му приключва. В такъв случай на следващия си ход вие ще
може пак да си изберете нова активна раса по същия начин като избирането на раси
от първия ход. Всеки играч може да има само по една активна раса и по една раса
в упадък. Расата в упадък не може да напада или да се движи, но продължава да
носи монети на играча, към когото е. Освен това ако играчът иска да премине с
активната си раса през полетата, на които е разположена расата му в упадък, той
трябва да завладее тези полета обратно от расата си в упадък.
По време на игра обикновено всеки
играч преминава в упадък около един-два пъти (рядко повече). От стратегическо значение е да изберете
точния момент да преминете в упадък, така че да оптимизирате ползите, които
извличате от всяка от расите си.
Силни страни на играта
1.
Като най-силна страна на играта мога да
отбележа, че играта е силно тематична и ви пренася в един магически приказен
свят, в които вие и приятелите ви водите класически фентъзи раси в схватка едни
с други.
2.
Въпреки, че играта е силно стратегическа, тя е
достъпна за нови играчи без особена предварителна подготовка. Неведнъж точно
този, който играе за пръв път играта е побеждавал в игрите, които сме
провеждали с нашата група.
3.
Въпреки, че по-горе сравних играта с военните
игри, в тази игра няма така известния “mean” или иначе казан злобен
елемент от много от военните игри и няма елиминиране на играчи. Всеки играч
винаги може да започне с нова раса и да се завърне в играта.
4.
Винаги до последно не е сигурно кой е
победителят в играта, защото така наречените монети
се държат с лицето надолу. В много от случаите побеждава не най-очевидният
победител и това обикновено е този, който привлича най-малко внимание върху себе си и съответно бива нападан по-малко от останалите.
Слаби страни на играта
1.
Въпреки, че комбинациите от раси и специални
умения са различни за всяка игра, след десетина игри играта става малко
еднообразна и преиграваемостта й спада. Въпреки това разнообразието между
игрите може да се подобри с някои от експанжъните към играта, които ще опиша
по-долу.
2.
Играта няма дълбочината на някои от по-хардкор
военните игри.
3.
Елементът на късмет е сравнително голям в
играта. Това е особено осезаемо при последните завоевания, където от зара се
определя дали ще имате една територия повече или по-малко на ход.
Оценка
Играта предоставя уникално
преживяване и ни прехвърля в приказна вселена на джуджета, елфи и магьосници.
Освен това тя дава уникалната възможност да играете военна игра (или игра на контрол на територии) без елемент на
злоба и елиминиране на играчи и губещите на тази игра рядко стигат до обръщане
на маси и други пререкания именно поради позитивната нотка в играта. Класика,
която препоръчвам с две ръце на всеки, занимаващ се с хобито на настолните
игри.
Бонус: препоръчителни разширения за Small World
Като цяло
препоръчваме всички разширения, добавящи нови раси и умения в играта, с едно изключение и някои
забележки, описани по-долу, понеже тези разширения добавят нов нюанс в играта и я
разнообразяват. 
Забележки към разширенията с раси и специални умения:
 
Расите и уменията от разширението Be Not Afraid…;

Освен тях разширението идва и с органайзер за пулчета 
на раси от това и от други разширения

Be Not Afraid… (6/6), Cursed! (6/6) и Royal
Bonus
(5/6) – много добри разширения с много интересни и
тематични раси и умения, като единствената забележка е, че някои от расите и
уменията в
Royal
Bonus (Shrubmen
и Behemoth) не са много добре балансирани като сила спрямо
расите и уменията в базовата игра и в някои от другите разширения.
Be Not Afraid… също съдържа и органайзер за пулчета на раси от това и други разширения.
A Spider’s Web (4/6) – странни
и сложни расови сили и специални умения, не много добър баланс на расови сили и
специални умения. Съдържа органайзер за пулчета на раси от това и други разширения.
Grand Dames of Small World (3/6) – не
препоръчвам, понеже две от трите раси
(White Ladies и Priestesses) и една от двете специални сили (Peace-loving) в разширението поощряват turtling стратегии на затваряне в собствените си територии и
са против основния принцип на играта на взаимодействие между играчите.
Други разширения:
Tales and Legends (5/6) – препоръчвам, специалните събития от картите от разширението осигуряват нюанс и разнообразие, когато стандартната игра стане
твърде еднообразна.

Realms (5/6)въпрос на лична преценка за всеки – ако обичате решения за игра тип направи си сам, това е вашето разширение. Разширението може да въведе допълнително разнообразие в играта, когато ви
омръзне основната игра. Важно е да се отбележи, че експанжънът съдържа мини
експанжън
Tunnels, които позволява свързване на картите на Small World и Small World Underground и игра с всички комбинации
от раси и умения от всяка от игрите и разширенията.
Necromancer Island (4/6) – променя
правилата и основния принцип в играта, че всеки играе срещу всеки, като дава
огромно предимство на единия играч
(който играе некромансер) и принуждава останалите да играят срещу него.
6 Player Board (3/6) – не
препоръчвам, бордът за 6 човека не е много добре оптимизиран, променя правилата
на играта – играе се в 3 отбора по двама и преживяването с 6 играчи не е
толкова добро, колкото с 4 или 5 играчи.
Leaders of Small World (2/6)не препоръчвам, лидерите по-скоро
облагодетелстват определени раси, а не са препоръчителни за други от расите
; като цяло развалят баланса в играта.
Сравнение между основните игри Small World и Small World Underground – коя
да изберем
?
Игра за трима на Small World Underground; Играта освен

другите промени въвежда „артефакти“ и „места на сила-
та“, които дават допълнителни преимущества на играча,
който ги владее и поощряват допълнително борбата
за територии.

Small World Underground е по-геймърският вариант на Small World и правилата и силите в този вариант са за
по-напреднали играчи, както
и тематиката на играта е по-мрачна и не дотам
приказна. Ако купувате играта като една от първите игри в колекцията си е по-добре да
закупите първо
Small
World,
а ако предпочитате игра с
повече дълбочина и по-напреднали умения и сили, се насочете към
Small World
Underground
. Също трябва да се
отбележи, че не всички от разширенията за
Small World работят със Small World Underground.

 

Арт и компоненти : 6
Геймплей : 6
Преиграваемост :
5
Крайна оценка :
6/6
(Отличен)
Препоръчваме задължително за:
1. Елфи и троли
2. Casual играчи 
3. Нови играчи
4. Хора, харесващи тематичните игри
5. Хора, харесващи игрите с контрол на територии.